Brødholt FUS barnehage

Velkommen til Brødholt FUS barnehage as

Brødholt FUS barnehage as holder til i nye topp moderne lokaler i Tolfshusveien 53. på Tomter

I Brødholt FUS barnehage jobber vi prosjektbasert. Sammen skaper og utvikler barn og voksne prosjekter der vi leker, lærer og utvikler oss.

Vårt satsningsområde er natur og miljø, noe som i stor grad vil påvirke prosjektene våre.